In: embaraç conscient

Yoga durant la gestació i la criança
28 septiembre, 2017

Incorporar una pràctica corporal conscient com el Yoga porta a la dona a cultivar la selva salut física i emocional, entesa…

Read More
Yoga durante el embarazo y la crianza
28 septiembre, 2017

Incorporar una práctica corporal consciente como el Yoga, ayuda a la persona para cultivar su salud física y emocional, entendida como…

Read More