octubre 2016

Moltes vides en una: Biografia de Swamini Danda, una vida de Servei
2 octubre, 2016

La Mari-ví Maria Victòria Azón Portales, Mari-ví, com li deia la seva família, va néixer el 2 d’octubre de 1956, a…

Read More
Muchas vidas en una: Biografía de Swamini Danda, una vida de Servicio
2 octubre, 2016

 Mari-ví María Victoria Azón Portales, Mari-ví, como la llamaba su familia, nació el 2 de octubre de 1956, en Barcelona. Era…

Read More