La ciència del Yoga, transmesa de forma oral durant desenes de centenars d’anys, va ser compilada, ordenada, sintetitzada i sistematitzada pel savi Patanjali, en uns aforismes o sutras.

La paraula sànscrita Sutra significa «cordill que uneix» i són un total de 195. Revelen, de manera precisa i breu, una veritat.

Aquests aforismes designen les pautes per anar coneixent i superant els obstacles cap a la nostra plenitud o felicitat.

En un llenguatge, entre matemàtic per la seva exactitud i precisió i poètic per la seva sensibilitat i coneixement de la naturalesa de l’ésser humà, Patanjali ens va guiant cap a aquest coneixement de la nostra persona.

Pare del Raja Yoga (Yoga Real) Patanjali defineix el seu mètode de yoga com: «L’eliminació de les fluctuacions mentals».

Ell diu:

La ment és la punta visible de la consciència pura que comprèn tant les capes conscients, subconscients, com inconscients de l’ésser

En lloc d’explorar el món exterior, com altres ciències, el Raja yoga s’ocupa d’explorar el món interior i alliberar el poder i el coneixement emmagatzemat en ell.

Hi ha diferents objectius en la vida d’una persona i aquests són, segons la nostra naturalesa:

  • Els inherents a l’espècie (instint de supervivència) que ens condueixen a la establitat i confort físic (salut, treball, casa, solvència econòmica …)
  • Els inherents a la individualitat, que ens procuren el desenvolupament de les nostres qualitats particulars (estudi, art, aficions, relacions, èxit …)
  • Els inherents a la nostra naturalesa espiritual, que ens connecten amb la nostra realitat més profunda (l’amor universal, la confiança i la pau de l’esperit).

Tots són necessaris i haurien equilibrar perquè la persona pugui viure la seva plenitud.

Els signes de progrés en el camí del YOGA són: bona salut, sensació de lleugeresa física, fermesa, claredat d’expressió i bella veu, agradable olor del cos i alliberament de afanys, ment equilibrada i serena

Per al yogui, el seu cos és el seu primer instrument. Si el vehicle s’espatlla, el viatger no pot seguir endavant. I en té cura.

Com de vegades es pensa, el yogui no renuncia al món ja que, amb això, renunciaria a l’esplendor de la Natura.

Renúncia a tot el que s’oposi a la seva salut (tòxics, excessos, mandra, pensaments negatius, orgull, ..).

És per això que emprèn el camí del Raja Yoga (Yoga del coneixement i control de la ment) que serà qui guiarà i decidirà cada acció i, en definitiva, tota la seva vida.

Al seu torn, el savi Patanjali va resumir, en un esquema, aquests aforismes, en el que es coneix com la «escala dels 8 passos del yoga» o Astanga Yoga.

«Patanjali és singular. És un il·luminat com el són Budha, Zaratustra o Jesús, entre d’altres mestres.

 Tots ells van qüestionar el model de la ment humana i proposar canvis profunds en la seva pròpia estructura. Però cap d’ells va ser tan científic com Patanjali.

 Patanjali va ser com un Einstein al món dels Budhas.

 Pensava en termes de lleis absolutes de l’ésser humà i de la seva naturalesa i va arribar a deduir l’estructura del funcionament de la ment i de la totalitat de la seva realitat al món.

 Si segueixes a Patanjali, descobriràs que és tan exacte com una fórmula matemàtica; simplement fes el que diu i arribarà el resultat.

 Ell no dirà coses que no puguin ser comprovades. No intentarà l’impossible.

 Només ha d’establir bases i, si segueixes aquestes bases, arribaràs al cim que està més enllà del que creus conèixer. Osho

El yoga de Patanjali és essencialment un mètode. No és sectari. No hi ha un mestre que tingui el poder sobre un alumne o deixeble.

Un dels resultats que integrem amb la pràctica d’aquest mètode, és que aportem a la vida, pau i felicitat íntimes.

Es va perdent la sensació de dispersió, divagació, inseguretat i la falta de sentit a la vida que, d’una manera o altra, tots hem arribat a sentir.

El que alguns consideren com un ensenyament «oculta», es fa més i més clara a mesura que es practica.