Dur a terme un sankalpa és definir un objectiu de vida, un compromís intern ferm, per seguir en allò que jo mateix desitjo i he escullit. 

El que vull ser i el que vull viure serà un camí que hauré de caminar jo. No hi ha una altra forma. No vindrà sol per casualitat (veure feliz con tu disciplina del «Aprendiz de Yoga»). 

He de saber què és el que vull i conèixer i com hi arribo, com es fa aquest camí. No és un mer desig passatger. És com traçar un mapa de navegació i seguir-lo. Si no hi ha mapa vas a la deriva.

Sankalpa implica una intenció clara i forta per superar els obstacles que aniran sorgint, per minimitzar la força i domini de la meva inèrcia, dels meus aferraments i aversions que es posen al davant del que he de conquerir. 

Aquesta vida que vull viure la construeixo sempre des del present, cada dia, fent el que fa falta ser fet, i deixant el que em priva de fer el que vull fer.