In: Blog

Els tres nivells del yoga
31 marzo, 2015

Actualment, el yoga està reconegut com un mètode per assolir un nivell de vida més saludable en l’aspecte físic, emocional i…

Read More
Patanjali i l’escala del coneixement
23 marzo, 2014

La ciència del Yoga, transmesa de forma oral durant desenes de centenars d’anys, va ser compilada, ordenada, sintetitzada i sistematitzada pel…

Read More