In: Blog

Patanjali i l’escala del coneixement
23 marzo, 2014

La ciència del Yoga, transmesa de forma oral durant desenes de centenars d’anys, va ser compilada, ordenada, sintetitzada i sistematitzada pel…

Read More